Pendlarbiljetten upphör

Publicerad 13 mar 2024

Från och med 1 april 2024 slutar vi att sälja biljetterna Pendeln Boden-Luleå samt Pendeln Kalix-Haparanda.

Varför försvinner pendlarbiljetten? 

Under den period när pendeltåg fanns mellan Luleå-Boden så fanns en vinning att resenärer fick möjlighet att nyttja de båda trafikslagen till ett subventionerat pris. Produkten kom ur ett projekt som bekostades av Region Norrbotten där projektet var kopplat till att främja ökat resande med flera trafikslag det vill säga tåg och buss.  

Eftersom tågpendeln mellan Luleå-Boden nu har försvunnit så innebär detta att varje resa kostar Länstrafiken pengar. 

Vad tjänar ni på att ta bort pendlarbiljetten? 

Det finns inte längre finansiering till den pendelbiljett som tidigare i och med att projektet har avslutats. Vi väljer inte att se det som att vi tjänar någonting på att ta bort biljetten ur det avseendet, men finansiering finns inte för att fortsatt erbjuda produkten.  

Kommer ni att ersätta pendlarbiljetten med något annat? 

I samband med att vi byter biljett- och betalsystem sker också ett övergripande projekt där Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, som beslutar om taxor och priser, tillsammans med Länstrafiken ser över biljettutbudet och vi återkommer med information om det framöver. 

Eftersom det finns lokaltrafik på fler orter finns en vision om att det ska vara möjligt att utveckla en produkt som ser till hela länet, det vill säga inte bara där pendlarbiljetten har funnits idag. 

Vilket alternativ till biljett finns på dessa sträckor? 

För Luleå–Boden går det att köpa 30 dagar Luleå lokaltrafik–Länstrafiken när du söker mellan en LLT-hållplats till en Länstrafiken-hållplats i Boden och väljer biljett.  

Däremot erbjuder inte Boden lokaltrafik 30 dagar i sitt produktutbud så där kan du köpa 10, 20, 40 resor eller 180/365 dagar för att ta dig vidare med lokaltrafiken i Boden som anslutning.  

För Haparanda–Kalix går det att köpa 30 dagar Haparanda lokaltrafik–Länstrafiken när du söker mellan en Haparanda lokaltrafik-hållplats till en Länstrafiken-hållplats i Kalix och väljer biljett.  

Däremot erbjuder inte Kalix lokaltrafik 30 dagar i sitt produktutbud så där kan du köpa 10, 20, 40 resor eller 180/365 dagar för att ta dig vidare med lokaltrafiken i Kalix som anslutning. 

Länsbiljett finns för dig vill resa fritt i hela länet med länsbuss, tåg och lokaltrafik har möjligheten att köpa "Län med lokaltrafik 30 dagar".  

Mer information om våra biljetter och priser