Integritetspolicy

Länstrafiken i Norrbotten AB hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt så att du som kund kan känna dig trygg. Nedan kan du läsa om hur vi gör och på vilka grunder vi behandlar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter är nödvändigt för att vi ska fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Insamling av personuppgifter sker i samband med:
– Registrering av busskort.
– Ansökan om Förseningsersättning.
– Prenumeration av störningsinformation via SMS.
– Kontakt med kundservice eller vår beställningscentral
– Köp av biljett i mina sidor och app.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Länstrafiken behandlar de personuppgifter som lämnas till oss utifrån vilken tjänst det gäller. Det kan vara för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation.

Teknisk information kan samlas in vid besök på våra webbsidor däribland IP-adress, unikt enhets-id, typ av webbläsare och cookieinformation.

Behandling av personuppgifter

Insamlade personuppgifter kan också användas för att:
– Hantera reklamationer, genomföra felsökning och tillhandahålla support.
– Ersätta borttappat kort.
– Kontrollera biljettgiltighet.
– Föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster.
– Utföra analyser för att ge dig relevanta erbjudanden.
– Analysera hur vår hemsida används för att förbättra våra tjänster.
– Personuppgifterna används ej för automatiserat beslutsfattande.

Rättslig grund för insamling av uppgifter

Insamling görs baserat på rättsliga grunder. Uppgifterna kan dels behandlas som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund i samband med köp och därigenom fullgöra avtal som ingåtts. Uppgifterna kan komma att bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke, som behöver vara frivilligt och med förståelse för innebörden för att det ska ge rättslig grund.

Så skyddar vi uppgifterna

Vi skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång.

Vi arbetar i enlighet med de policys som finns upprättade gällande bland annat Säkerhet och Sekretess, och IT-Policy. Personuppgifterna lagras inom EU/EES och överförs ej till tredje land.

Hur länge behåller vi era uppgifter

Länstrafiken behåller dina uppgifter så länge det behövs för att upprätthålla våra åtaganden gentemot er. Kortregistreringar som avser ogiltiga kort tas bort löpande.

Dina rättigheter

Om du vill använda din lagliga rätt att få dina personuppgifter raderade eller få ut en digitalt läsbar rapport med vilka personuppgifter som finns sparade i systemet kan du lämna en begäran om detta.

Begäran om registeruttag, rättning eller radering av information lämnas till e-post lanstrafiken@lanstrafikennorrbotten.se eller på telefonnummer 0926-756 80.

Om du är missnöjd med Länstrafiken Norrbottens hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är:
Länstrafiken i Norrbotten AB
Org.nr: 556156-2058
Norra Kyrkogatan 7
956 31 Överkalix

Dataskyddsombud:
Peter Karlsson
dataskyddsombud@rkmbd.se
0926-756 70