Grafisk profil

Länstrafiken har funnits i över 40 år och den profil som togs fram då var anpassad för tryckt media vilket inte fungerar lika bra i dagens digitala samhälle.

Vår nya grafiska profil är anpassad och bearbetad för att bättre passa digital användning som ofta kräver en mer enkel och renodlad logotype.

Från fjäll till kust

Länstrafiken Norrbotten finns i hela länet, från fjäll till kust, vilket även ges en spegling av i både den gamla och nya logotypen.

Så här har vi tänkt i framtagandet av den nya logotypen:

  • Vi behåller ett släktskap med den gamla logotypen genom färgkombinationen blått och rött.
  • Vi behåller lutningen – vi är i rörelse framåt
  • Vi behåller symboliken från den gamla LTN-symbolen som lyfter Norrbottens landskap och midnattssolen.

Den nya logotypen har inte längre förkortningen LTN som symbol, i stället har den formats till en symbolisk bild utifrån vad den tidigare visade, fjäll, kust och midnattssol. På det sättet har vi kvar vår historia i den nya logotypen.

Färgskalans förändring

I profilen finns en ny färgskala som i stället för skarpa färger har mer dovare toner där mörkblå är huvudfärgen med tillhörande komplementfärger.

Vår kommunikation ska vara tydlig och tillgänglig för alla. Därför är det viktigt för oss att ha en tydlig kontrast och läsbarhet samtidigt som designen ska vara tilltalande och förstärka budskapet.

Märke

Från logotypen ses ett märke som går att använda i olika sammanhang. Den passar att använda i begränsade ytor där ordbilden inte ryms eller där det tydligt framgår på annat sätt att det är Länstrafiken som avsändare. Exempel kan vara profilprodukter eller i digitala sammanhang som profilbilder och filmgrafik.

Var och när kommer nya logon att synas?

Bytet till den nya profilen kommer att ske stegvis. Vi prioriterar digitala ytor, exempelvis får vi en ny hemsida och app under vintern. Därefter byter vi ut skyltar och bussdesign uppdateras vid avtalsbyten. Hållplatser byts ut i samband med underhållsarbete.

Nedan ses några exempel:

Länstrafikens nya app i mobilen.

Profilkläder.

Nya resekort.

Press och media