Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst

Här finns information för dig som är färdtjänstberättigad.

Sjukresor

Länstrafikens beställningscentral bokar sjukresor för Region Norrbotten.