Återbetalning av biljett eller reskassa

Återbetalning av biljetter

Biljetter och produkter som ej är aktiverade kan återbetalas, förutsatt att begäran om återbetalning skickas in till oss inom aktiveringstiden. Mer info om aktiveringstid kan du läsa här.

Vid återbetalning erhålls värdet på kvarvarande resor minus en administrativ avgift på 75 kr per biljett/produkt. Belopp under 50 kr återbetalas ej.

OBS: Värdet på din produkt återbetalas ej till dig som privatperson om produkten är betald via en rekvisition eller via faktura, dvs med ett annat betalmedel än privat betalkort eller kontant betalning.

Har du ångrat ditt köp i appen?

Om du inte har aktiverat din biljett i appen så kan du själv begära återbetalning av produkten direkt i appen. Öppna/klicka på den biljett du har köpt och högst uppe klickar du på "Ångra köp". Återbetalning sker till samma betalmedel som du köpte biljetten med.


Återbetalning av Reskassa

Återbetalning av reskassa sker i det län där köpet gjorts, enligt länets regler för återbetalning av reskassa.

Länstrafiken Jämtland 

Länstrafiken Västerbotten 

Din Tur Västernorrland

Ansök om återbetalning av reskassa

 

Mer om biljetter

Relaterade länkar