Sjukresor

Länstrafikens beställningscentral bokar sjukresor för Region Norrbotten. För sjukresor är det alltid det buss, tåg eller egen bil som gäller i första hand.

Sjukresa med buss

Väljer du resa med Länstrafikens bussar köper du biljetten ombord på bussen. Om resekostnaden (enkel resa) överstiger 80 kr får du tillbaka hela beloppet av Region Norrbotten i samband med ditt sjukbesök. Har du långt till hållplatsen får du ersättning för anslutningsresan.

Linje 17 och linje 18

Linje 17 (Arjeplog–Arvidsjaur–Piteå) och linje (18 Piteå–Sunderbyn) är bussar som är anpassade för patienter som ska på vårdbesök. Resan är kostnadsfri för sjukresenärer och förbokas på telefonnummer 020-96 00 96. Vid behov av anslutningstaxi beställer du den samtidigt, även den är kostnadsfri.

Linje 17 och Linje 18 är tillgängliga även för övriga resenärer längs aktuella sträckor.

Sjukresa med tåg

Du kan även resa med tåg till dina vårdbesök. De flesta av Norrtågs tåg som trafikerar i Norrbotten är tillgänglighetsanpassade med insteg i perronghöjd och det finns även plats för rullstolar på tåget.

Ombord på varje tågresa finns minst en tågvärd. Tågvärden ansvarar för att du kommer ombord på tåget från perrongen och hänvisar eller följer dig till rätt plats. Tågvärden hjälper dig även med att ta dig ut ur tåget till perrongen när du når din destination. Under resan kan du även få hjälp av tågvärden för att komma till/från toaletten, hämta kaffe eller få hjälp vid t. ex förseningar.

För att boka din tågresa ringer du 020-96 00 96 för att bli kopplad till en resebyrå som sköter tågbokningarna. Är du i behov av anslutningstaxi beställer du den samtidigt.

Din tågresa och eventuella anslutningsresa är gratis om den överstiger 80 kr.

I Norrbotten trafikerar Norrtåg sträckorna:

• Kiruna – Gällivare – Murjek – Boden – Sunderby sjukhus – Notviken – Luleå
• Haparanda – Kalix – Boden – Sunderby sjukhus – Notviken – Luleå
• Dessutom går det även dagliga turer i vardera riktning mellan Boden – Umeå.

Tågtidtabeller (Norrtågs webbplats)

Sjukresa med taxi

Vid medicinska skäl, eller om det saknas allmänna kommunikationer där du bor, kan din sjukresa ske med taxi. För att Region Norrbotten ska ersätta resan behöver du beställa den på telefon 020-96 00 96, senast två vardagar innan planerat besök (undantaget akuta resor).

När du ska hem från vårdinrättningen avgör vårdpersonal om du får åka taxi och beställer i så fall din taxiresa.

Ange följande uppgifter:

• Personnummer och telefonnummer
• Datum och tid för ditt vårdbesök
• Adressen där du ska hämtas och vart du ska åka
• Eventuella hjälpmedel, t.ex. rollator eller rullstol

Sjukresa med flyg

Vid behov av sjukresa med flyg så ringer du 020-96 00 96 så kopplar vi dig vidare till resebyrån som är gemensam för länets sjukresor.

Mer information om sjukresor

Region Norrbotten ger bidrag för sjukresor, både vid besök hos egna vårdgivare och besök till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten.

Mer information om sjukresor hittar du på Region Norrbottten.