FAQ - Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om resor med kollektivtrafiken i Norrbotten. 

Välj ämne
Allmänt

Kan jag få tillbaka pengar på outnyttjade biljetter?

Ej aktiverade produkter/biljetter kan återbetalas, förutsatt att begäran om återbetalning skickas in till oss inom aktiveringstiden.

Vid återbetalning erhålls värdet på kvarvarande resor minus en administrativ avgift på 75 kr per busskort/biljett. Belopp under 50 kr återbetalas ej.

Ansök om återbetalning/inlösen till e-post: [email protected] eller vanlig post:
Länstrafiken Norrbotten, Box 183, 956 23 Överkalix.

Obs, värdet på ditt busskort återbetalas ej till dig som privatperson om reskassan eller produkten är betald via en rekvisition, dvs med ett annat betalmedel än privat betalkort eller kontant betalning.

Återbetalning av reskassa sker i det län där köpet gjorts, enligt länets regler för återbetalning av reskassa.

Länstrafiken Jämtland 

Länstrafiken Västerbotten  

Din Tur Västernorrland

Har du kvar ett värde på din reskassa? 

I det uppgraderade biljettsystemet kommer inte reskassa att finnas kvar. Har du kvar pengar på din reskassa och inte hinner förbruka dem innan oktober 2024, kontakta oss via e-post: [email protected]

Har ni pensionärsrabatter?

Vi erbjuder rabatt för seniorer över 65 år. Rabatten är 25 procent mot ett enkelbiljettpris.

För resor inom länet gäller seniorrabatten på enkelbiljett och 10- och 20-resor.

För resor över länsgräns, en så kallad Norrlandsresa, gäller seniorrabatten på enkelbiljetter och periodbiljett. 

Gäller LLT:s biljetter på Länstrafikens bussar?

På linje 223 och 229 fungerar LLT:s biljetter och du åker med fri övergång till/från LLT om du blippar kortet/appen direkt, utan att lämna över till föraren.
LLT:s produkter fungerar ej på Länstrafikens övriga linjer.

Hur länge är min biljett giltigt?

Enkel: Förköpta enkelbiljetter är giltiga i 180 dagar från inköpsdatum. Är biljetten inte använd inom 365 dagar förfaller resan.
10, 20 eller 40 resor Giltighetstiden för antal resor-biljetter är 365 dagar efter första resan. Första resan måste göras inom 60 dagar från inköpsdatum därefter förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.
30 dagar, Län 30 dagar, Län med lokaltrafik 30 dagar: Biljetten måste aktiveras inom 60 dagar från köpdatum, annars förfaller biljetten.

Gäller Interrail på Länstrafikens bussar?

Ja, men enbart på sträckan Haparanda–Luleå.

Vilka priser gäller för olika åldrar?

Barn 7-19 år reser på biljett för skolungdom och betalar halva priset av en vuxenbiljett. Är du 20–25 år betalar du biljettpris för ungdom och får 25 procent rabatt. Detsamma gäller för seniorer 65+.

Två barn under sju år åker gratis tillsammans med betalande vuxen, skolungdom eller ungdom. Om fler än två barn medföljer, betalas skolungdomsbiljett för dessa. Detsamma gäller barn under sju år som åker ensam.

Mer information om våra biljetter

Vilka busstider gäller under storhelger?

Midsommarafton trafikeras som en lördag, midsommardagen trafikeras som en söndag.

Även julafton och nyårsafton trafikeras som en lördag. Juldagen är all trafik inställd, förutom linje 20, 23, 45 och 100 som trafikeras som en söndag. Nyårsdagen trafikeras som en söndag. Trettondagsafton trafikeras som en vanlig dag, medan trettondagen trafikeras som en söndag.

Se respektive tidtabell för ev. ytterligare avvikelser eller ring 0771-100 110.

Information om helgtrafik

Vad är Reskassa?

Reskassa innebär att du satt in pengar på ditt busskort. Dessa pengar använder du istället för kontanter för att köpa valfria biljetter på bussen.

Om reskassa

 • Du kan använda Reskassa både för resor med Länstrafiken och med tätortstrafikföretag i Norrbotten.
 • Du kan använda Reskassa för resor över länsgränsen. Då får du 15 procent rabatt på din enkelbiljett.
 • Du kan också använda Reskassa för köp av resor på Norrtåg (utan rabatt).
 • Det är möjligt att ha flera olika produkter på samma busskort.


Återbetalning av reskassa sker i det län där köpet gjorts, enligt länets regler för återbetalning av reskassa.

Länstrafiken Jämtland 

Länstrafiken Västerbotten  

Din Tur Västernorrland

Reskassan upphör

Läs mer på denna sida.

Vad betyder alla förkortningarna?

I tidtabellerna förekommer en del förkortningar. Här nedan ser du vad de betyder.
M - Måndag
Ti - Tisdag
O - Onsdag
To - Torsdag
F - Fredag
L - Lördag
Sön - Söndag
Hfr - Helgfri dag
Soh - Söndag och helgdag
Dagl - Dagligen
Skold - Skoldagar
Tid a) Angör och stannar endast för avstigande, säg till föraren om du vill kliva av
I - Bussen stannar ej eller kör annan väg
X - Bussen stannar för av-påstigning
p - Angör och stannar endast för påstigande.
Låggolvbuss - Handikappanpassad buss utan trappsteg. Plats för rullstol.

Kan jag ta bussen till flyget?

Luleå Airport

Flygbilen kör dig till Luleå Airport. Du behöver boka din resa en arbetsdag i förväg. Mer information om flygbilen

Luleå Lokaltrafik (LLT) kör buss mellan Luleå centrum och Luleå Airport. Llinje 4 startar från Shopping och linje 104 startar från Järnvägsstationen via Skeppsbrogatan (vid Busstationen). Dessa bussar stannar vid ett flertal hållplatser i centrala Luleå.

Läs mer om tider och priser på llt.lulea.se (extern länk)

Arvidsjaurs flygplats

Flygbilen linje 910 kör dig till Arvidsjaurs flygplats. Du behöver boka din resa en arbetsdag i förväg. Mer information om flygbilen

Kiruna flygplats

Hörvalls buss kör Flygbussen varje dag mellan Busstationen och Kiruna Airport, i anslutning till varje reguljärt flyg till/från Stockholm-Arlanda Airport.
Ingen förbokning krävs på bussen, kliv bara på den avgång som passar er. 

Läs mer om tider och priser på horvalls.se/flygbuss (extern länk)

Pajala flygplats

Ingen flygbuss. Från busstationen till flygplatsen är det ca 15 km och man rekommenderas att förboka en taxi eller boka en hyrbil.

Gällivare flygplats

Ingen flygbuss. Från busstationen till flygplatsen är det ca 10 km och man rekommenderas att förboka en taxi eller boka en hyrbil.

 

Måste jag spara biljetten?

Biljettkontroller genomförs slumpmässigt på Länstrafikens bussar. Spara därför alltid biljetten under hela resan.

Du kan behöva betala en tilläggsavgift om du inte har en giltig färdhandling, dvs mobilbiljett, pappersbiljett eller busskort, under resan. Du har själv ansvaret att se till att du reser med rätt typ av färdhandling. Alla som reser på åldersrabatterade biljetter måste vara beredd att kunna legitimera dig. Gäller även dig som åker på skolkort.

Syftet med våra kontroller är att förebygga otillåtet åkande och att öka antalet betalande resenärer. Den som vid kontroll saknar giltigt färdbevis eller uppvisar felaktigt eller ogiltigt färdbevis åläggs att utöver ordinarie pris för resan betala en tilläggsavgift på 1 500 kr.

Biljettkontroller utförs av Guard Security Service på uppdrag av Länstrafiken i Norrbotten AB. De flesta kontroller är stickprovskontroller som utförs av uniformerad personal.

Har du fått en tilläggsavgift och vill bestrida ditt ärende kan du kontakta oss på följande sätt:

Via e-post på adressen: [email protected]
Via vanlig post på adressen: Länstrafiken i Norrbotten AB, Biljettkontrollen, Box 183, 956 23 Överkalix

Observera att förfrågningar kan göras tidigast två dagar efter biljettkontrollen och att eventuell invändning mot tilläggsavgiften ska göras skriftligt inom sju dagar via e-post eller vanlig post till någon av adresserna här ovan.

Har du andra frågor om biljettkontrollen eller vill du lämna synpunkter på hur biljettkontrollen hanteras, kontakta oss på telefon 0771-100 110.

Går det att hyra en buss av er?

Nej du kan inte hyra en buss via Länstrafiken. För beställningstrafik kan du kontakta ett bussföretag på orten för att boka en buss.
Här hittar du kontaktuppgifter till våra trafikföretag

Kan jag betala med kontanter på bussen?

Nej, vi har kontantfritt på alla bussar sedan 1 september 2016.

Kan jag betala med betalkort på bussen?

Ja du kan betala med betalkort ombord på samtliga linjer. Giltiga kontokort är: Visa, Mastercard, Maestro,Visa elektron, Eurocard. För Maestro och Visa electron gäller endast onlineköp. Dessutom kan du alltid betala med betalkort på våra busstationer när du köper biljetter och laddar busskortet med resor. Det går även att lösa din biljett i appen och välja att betala med swish.

Kan jag köpa biljetten i förköp?

Ja, du kan med fördel köpa din biljett i förväg i Länstrafikens app.

Vad är Resplus?

Vi har samverkan med kollektivtrafikbranschen inom en rad områden som syftar till att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär. 

Branschen har kommit överens om resevillkor som gäller för kombinerade Resplus-resor. I villkoren är Kom-fram-garantin central och den innebär att trafikoperatörer och kollektivtrafikmyndigheter vid trafikstörningar gemensamt tar ansvar för att hjälpa resenären till slutdestinationen. Syftet är att göra det enklare och tryggare för resenären att resa med olika operatörer och färdmedel.

Mer information om Resplus

Planering

De olika företagens trafik samplaneras för att du som resenär ska få korta gångavstånd och lagom långa bytestider vid byten mellan tåg, buss och båt. Samtliga företag byter tidtabell vid samma datum. Detta är grundförutsättningarna för att Resplus ska fungera.

Information

Samverkan om information innebär att du som resenär genom ett samtal, en tidtabell eller en internetsökning får allsidig, objektiv och korrekt information om hela resan, inklusive byten.

Samtrafiken äger och förvaltar Riksdatabasen där Resplusresor med tåg, buss och båt för drygt 3 000 orter i hela landet ingår. Denna information används i tågoperatörernas informations- och bokningssystem samt i ett antal tryckta tidtabeller.

Biljett- och distributionssamverkan

Här samverkar trafikföretagen så att du i en beställning ska kunna köpa en genomgående biljett för hela resan, oavsett antal delsträckor. För att din resa ska vara enkel och smidig gäller samma regler om exempelvis familjeerbjudande, medföljande sällskapsdjur och åldersgränser för ungdomsrabatter oavsett vilka olika delsträckor och trafikföretag som kombineras ihop till en Resplusbiljett.

Kundservice vid bruten förbindelse

För att du ska få en trygg resa hela vägen fram till Resplusresans slutmål samverkar företagen även om förseningar uppstår eller trafik måste ställas in (så kallad bruten förbindelse). Med en Resplusbiljett i handen gäller samma regler för kundservice och ansvarsfördelning vid brutna förbindelser oavsett sträcka och trafikföretag.

Förseningsersättning Du kan också kontakta din tågoperatör eller resebyrå samt besöka www.resplus.se.

Kom-fram-garanti

Med en Resplusbiljett kan du alltid vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. Företagen inom Resplus tar gemensamt ansvar för att lösa eventuella problem som uppstår på grund av trafikstörningar och garanterar att du kommer fram till resans slutmål.
Vid en försening vänligen kontakta busschauffören (eller ombordpersonalen på tåget) som då hjälper till på bästa möjliga sätt, t.ex. genom att rekommendera en senare förbindelse eller en alternativ resväg.

Ansök om förseningsersättning när du rest med en Resplusbiljett:
Extern länk till Resplus hemsida, öppnas i nytt fönster: https://restidsgaranti.resplus.se/?id=273

Har ni bussar till Stockholm?

Nej, Länstrafiken har inga bussar som går till Stockholm.

Behöver jag visa legitimation?

Vid tveksamhet om resenärens ålder ska legitimation kunna uppvisas, annars betalar resenären för närmast högre åldersgrupp. Resenärer med gymnasiekort ska alltid kunna legitimera sig vid begäran från föraren.

Biljetter på plastkort

Alla våra biljetter kan placeras på ett resekort/busskort. 

Plastkortet laddas inte med pengar, utan med biljetter. Det kan laddas med alla typer av biljetter. 

Spara papperskvittot när du reser med plastkort så att du kan visa upp ett färdbevis vid eventuell biljettkontroll.

Självklart kan du återanvända kortet, så var rädd om det till nästa gång du ska köpa biljetter.

Borttappat kort

Ersätts inte. Vid uppvisande av uppvärderingskvitto eller om kortet är registrerat kan pengarna på det borttappade kortet flyttas till nytt kort. Det gamla kortet anses då förbrukat.

Spärra kortet

Om du förlorat ditt busskort och vill spärra det, vänd dig till Kundservice på tel. 0771-100 110. För att spärra kortet måste kortet vara registrerat eller så ska du kunna uppvisa kvitto från uppvärderingen. Vid överföring av värde till nytt kort anses det gamla kortet förbrukat. Att spärra kortet tar 24 timmar från anmälan.

Kortfel

Vid kortfel utan åverkan kan du byta ut ditt kort på närmaste busstation (för tillfället är detta inte möjligt i Luleå). 

Om du inte kan besöka en busstation skickar du in kortet till:
Länstrafiken, Box 183, 95623 Överkalix.

När kortet reparerats returneras/återlämnas det till dig.

Upphittat kort

Återfås på försäljningsstället mot uppvisande av senaste uppvärderingskvitto. Upphittat kort returneras till registrerad kund.

Nya resekort under 2024

Under 2024 kommer vi att byta ut de nuvarande resekorten. Men sitt lugnt på bussen, vi informerar dig när det är dags för byte.

Borttappat kort

Bortappat kort ersätts inte. Vid uppvisande av uppvärderingskvitto eller om kortet är registrerat kan pengarna på det borttappade kortet flyttas till nytt kort. Det gamla kortet anses då förbrukat.

Får jag ta med cykeln på bussen?

Cykel får tas med utan avgift i mån av plats i godsutrymme. Av- och pålastning av cykel sker endast på busstation, ej på enskilda hållplatser. När resan innefattar bussbyte eller det inte finns utrymme kan cykeln skickas mot avgift som Bussgods i det fall Bussgods erbjuds. Cykel som tas med i godsrum ska vara väl emballerad för att undvika att skadas eller skada annat gods.

Cyklar kan inte tas med på linje 23, 28, 29, 30, Norrlandskusten 100 samt bussar i stadstrafik.

Får jag ta med mitt sällskapsdjur på bussen?

 • Pälsdjur som hund och katt reser gratis med oss.
 • Alla djur ska hållas kopplade eller förvaras i avsedd väska eller bur och färdas på golvet. Mindre djur kan hållas i knä men får inte placeras på sittplats.
 • Resenär med pälsdjur ska gå ombord genom mittdörren, där sådan finns. Undantag för ledarhundar som oftast är tränade att gå in genom främre dörr.
 • Pälsdjuret får endast vistas i den bakre eller övre delen av fordonet för att underlätta för personer som är allergiska. Alla får resa med kollektivtrafiken, därför kan den aldrig bli helt allergisäker.
 • Ledarhundar och signalhundar färdas med resenär på valfri plats i fordonet.
 • Det är tillåtet att ta med max 2 pälsdjur/resenär.
 • Den som reser med djur ansvarar för dess säkerhet, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning om pälsdjuret bedöms vara störande för annan resenär eller personal.
 • Riktlinjerna för djur på bussen är detsamma i våra grannlän Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, men det kan förekomma regionala avvikelser på vissa linjer.
 • I Norrbotten är det inte tillåtet att ta med djur ombord på linje 17 och 18 samt på de efterfrågestyrda turerna.

Att resa med barnvagn

En barnvagn får medföras kostnadsfritt av resenär.
När du reser med Länstrafiken finns det två olika typer av busssar, och detta skiljer sig åt mellan olika linjer och turer.

När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning (normalgolvsbuss) samt dubbeldäckare i regiontrafik behöver barnvagnen vikas ihop och placeras i bagageutrymmet. Barnvagnen får av säkerhetsskäl inte förvaras i bussens passagerarutrymme.
Reser du med liten bebis bör du ta med dig eget babyskydd för att kunna spänna fast på bussätet.

När du reser med bussar utan nivåskillnad vid påstigning (lågentrébuss) får barnvagnen förvaras i bussens passagerarutrymme i mån av plats. Det beror på att lågentrébussar används i kollektivtrafik som avser korta och snabba pendlingsresor där resandet behöver ske på ett effektivt och enkelt sätt. Barnvagnen ska placeras på anvisad plats. Detta är samma plats där rullstolar ska vara placerade. Rullstolar har alltid företräde.

Är det tillåtet att äta mat ombord på bussen?

Av hänsyn till medresenärerna är det inte tillåtet att ta med tillagad (stekt eller grillad) mat ombord på bussen.
Det är däremot tillåtet att ta med och att äta fika, godis och dryck ombord. Dryck ska vara i förpackning eller mugg med lock.

Får jag ta med min kick-bike på bussen?

Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats.

När du reser med bussar utan nivåskillnad vid påstigning (lågentrébuss) i regiontrafiken och lokaltrafiken får du förvara ditt vikbara färdmedel på golvet i passagerarutrymmet. Tänk på att den inte får ta upp ett säte eller placeras så den blockerar mittgångar eller utgångar eftersom det kan förhindra en snabb utrymning av bussen.

När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning (normalgolvsbuss) måste du av säkerhetsskäl fälla ihop ditt färdmedel och förvara den i bagageutrymmet under bussen.

Vad gäller för e-cigaretter?

Vi tillåter inte användandet av e-cigaretter ombord på våra fordon. E-cigaretterna ger ifrån sig en doft som kan vara besvärande för känsliga personer samt kan lätt förväxlas med en vanlig cigarett. 

Gäller LLT:s biljetter på Länstrafikens bussar?

På linje 223 och 229 fungerar LLT:s biljetter och du åker med fri övergång till/från LLT om du blippar kortet/appen direkt, utan att lämna över till föraren.
LLT:s produkter fungerar ej på Länstrafikens övriga linjer.

Bälteskuddar

På vissa av våra bussar finns det att låna bälteskuddar som är till för lite äldre barn, men vi kan inte garantera tillgång. Ta gärna med dig en egen bälteskudde. Reser du med liten bebis bör du ta med dig eget babyskydd för att kunna spänna fast på bussätet.

Gäller Interrail på Länstrafikens bussar?

Ja, men enbart på sträckan Haparanda–Luleå.

Får man dricka alkoholhaltiga drycker på bussen?

Det är inte tillåtet att dricka alkoholhaltiga drycker i bussen.

Är rökning tillåten på bussen och hållplatsen?

Rökning är förbjuden ombord på Länstrafikens bussar.

Rökning är även förbjuden i områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. busshållplatser, perronger och taxizoner.
Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden omfattas av förbudet.
Övriga rökfria miljöer som omfattas är uteserveringar, idrottsanläggningar, lekplatser, entréer till busstationer, järnvägsstationer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård.

Rökförbudet gäller cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och alla andra produkter som motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak.

Den nya lagen är skapad för att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Allergiker ska kunna ta sig ut och in ur lokaler och utrymmen där det råder rökförbud utan att komma i kontakt med rök.

Tack för att du hjälper oss att hålla närmiljön rökfri för alla som reser och jobbar inom kollektivtrafiken.

Vilka busstider gäller under storhelger?

Midsommarafton trafikeras som en lördag, midsommardagen trafikeras som en söndag.

Även julafton och nyårsafton trafikeras som en lördag. Juldagen är all trafik inställd, förutom linje 20, 23, 45 och 100 som trafikeras som en söndag. Nyårsdagen trafikeras som en söndag. Trettondagsafton trafikeras som en vanlig dag, medan trettondagen trafikeras som en söndag.

Se respektive tidtabell för ev. ytterligare avvikelser eller ring 0771-100 110.

Information om helgtrafik

Vad betyder alla förkortningarna?

I tidtabellerna förekommer en del förkortningar. Här nedan ser du vad de betyder.
M - Måndag
Ti - Tisdag
O - Onsdag
To - Torsdag
F - Fredag
L - Lördag
Sön - Söndag
Hfr - Helgfri dag
Soh - Söndag och helgdag
Dagl - Dagligen
Skold - Skoldagar
Tid a) Angör och stannar endast för avstigande, säg till föraren om du vill kliva av
I - Bussen stannar ej eller kör annan väg
X - Bussen stannar för av-påstigning
p - Angör och stannar endast för påstigande.
Låggolvbuss - Handikappanpassad buss utan trappsteg. Plats för rullstol.

Måste jag spara biljetten?

Biljettkontroller genomförs slumpmässigt på Länstrafikens bussar. Spara därför alltid biljetten under hela resan.

Du kan behöva betala en tilläggsavgift om du inte har en giltig färdhandling, dvs mobilbiljett, pappersbiljett eller busskort, under resan. Du har själv ansvaret att se till att du reser med rätt typ av färdhandling. Alla som reser på åldersrabatterade biljetter måste vara beredd att kunna legitimera dig. Gäller även dig som åker på skolkort.

Syftet med våra kontroller är att förebygga otillåtet åkande och att öka antalet betalande resenärer. Den som vid kontroll saknar giltigt färdbevis eller uppvisar felaktigt eller ogiltigt färdbevis åläggs att utöver ordinarie pris för resan betala en tilläggsavgift på 1 500 kr.

Biljettkontroller utförs av Guard Security Service på uppdrag av Länstrafiken i Norrbotten AB. De flesta kontroller är stickprovskontroller som utförs av uniformerad personal.

Har du fått en tilläggsavgift och vill bestrida ditt ärende kan du kontakta oss på följande sätt:

Via e-post på adressen: [email protected]
Via vanlig post på adressen: Länstrafiken i Norrbotten AB, Biljettkontrollen, Box 183, 956 23 Överkalix

Observera att förfrågningar kan göras tidigast två dagar efter biljettkontrollen och att eventuell invändning mot tilläggsavgiften ska göras skriftligt inom sju dagar via e-post eller vanlig post till någon av adresserna här ovan.

Har du andra frågor om biljettkontrollen eller vill du lämna synpunkter på hur biljettkontrollen hanteras, kontakta oss på telefon 0771-100 110.

Går det att hyra en buss av er?

Nej du kan inte hyra en buss via Länstrafiken. För beställningstrafik kan du kontakta ett bussföretag på orten för att boka en buss.
Här hittar du kontaktuppgifter till våra trafikföretag

Kan jag betala med kontanter på bussen?

Nej, vi har kontantfritt på alla bussar sedan 1 september 2016.

Kan jag betala med betalkort på bussen?

Ja du kan betala med betalkort ombord på samtliga linjer. Giltiga kontokort är: Visa, Mastercard, Maestro,Visa elektron, Eurocard. För Maestro och Visa electron gäller endast onlineköp. Dessutom kan du alltid betala med betalkort på våra busstationer när du köper biljetter och laddar busskortet med resor. Det går även att lösa din biljett i appen och välja att betala med swish.

Kan jag skicka saker med bussen?

Ta kontakt med Bussgods på närmaste ort för alla slags frakt på bussen. För ytterligare information www.bussgods.se (öppnas i nytt fönster)

Hur hittar jag kvarglömda saker?

Söker du något som blivit bortappat eller vet du att du har glömt något på bussen, kontakta trafikföretaget som kör linjen du åkte med.

Kontaktuppgifter hittar du här

Vad är Resplus?

Vi har samverkan med kollektivtrafikbranschen inom en rad områden som syftar till att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär. 

Branschen har kommit överens om resevillkor som gäller för kombinerade Resplus-resor. I villkoren är Kom-fram-garantin central och den innebär att trafikoperatörer och kollektivtrafikmyndigheter vid trafikstörningar gemensamt tar ansvar för att hjälpa resenären till slutdestinationen. Syftet är att göra det enklare och tryggare för resenären att resa med olika operatörer och färdmedel.

Mer information om Resplus

Planering

De olika företagens trafik samplaneras för att du som resenär ska få korta gångavstånd och lagom långa bytestider vid byten mellan tåg, buss och båt. Samtliga företag byter tidtabell vid samma datum. Detta är grundförutsättningarna för att Resplus ska fungera.

Information

Samverkan om information innebär att du som resenär genom ett samtal, en tidtabell eller en internetsökning får allsidig, objektiv och korrekt information om hela resan, inklusive byten.

Samtrafiken äger och förvaltar Riksdatabasen där Resplusresor med tåg, buss och båt för drygt 3 000 orter i hela landet ingår. Denna information används i tågoperatörernas informations- och bokningssystem samt i ett antal tryckta tidtabeller.

Biljett- och distributionssamverkan

Här samverkar trafikföretagen så att du i en beställning ska kunna köpa en genomgående biljett för hela resan, oavsett antal delsträckor. För att din resa ska vara enkel och smidig gäller samma regler om exempelvis familjeerbjudande, medföljande sällskapsdjur och åldersgränser för ungdomsrabatter oavsett vilka olika delsträckor och trafikföretag som kombineras ihop till en Resplusbiljett.

Kundservice vid bruten förbindelse

För att du ska få en trygg resa hela vägen fram till Resplusresans slutmål samverkar företagen även om förseningar uppstår eller trafik måste ställas in (så kallad bruten förbindelse). Med en Resplusbiljett i handen gäller samma regler för kundservice och ansvarsfördelning vid brutna förbindelser oavsett sträcka och trafikföretag.

Förseningsersättning Du kan också kontakta din tågoperatör eller resebyrå samt besöka www.resplus.se.

Kom-fram-garanti

Med en Resplusbiljett kan du alltid vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. Företagen inom Resplus tar gemensamt ansvar för att lösa eventuella problem som uppstår på grund av trafikstörningar och garanterar att du kommer fram till resans slutmål.
Vid en försening vänligen kontakta busschauffören (eller ombordpersonalen på tåget) som då hjälper till på bästa möjliga sätt, t.ex. genom att rekommendera en senare förbindelse eller en alternativ resväg.

Ansök om förseningsersättning när du rest med en Resplusbiljett:
Extern länk till Resplus hemsida, öppnas i nytt fönster: https://restidsgaranti.resplus.se/?id=273

Hur fungerar resor med bussbyte?

När en resenär gör en resa som kräver övergång ska övergången göras till närmaste tur mot resmålet. Frivilligt förlängt uppehåll under resan är inte tillåtet.

Har ni bussar till Stockholm?

Nej, Länstrafiken har inga bussar som går till Stockholm.

Behöver jag visa legitimation?

Vid tveksamhet om resenärens ålder ska legitimation kunna uppvisas, annars betalar resenären för närmast högre åldersgrupp. Resenärer med gymnasiekort ska alltid kunna legitimera sig vid begäran från föraren.

Hur går bussarna på storhelger och röda dagar?

I reseplaneraren hittar du alltid aktuella avgångstider för din resa.
Om du vill veta vilka dagar som har avvikande busstider se denna sida.

Får jag ta med cykeln på bussen?

Cykel får tas med utan avgift i mån av plats i godsutrymme. Av- och pålastning av cykel sker endast på busstation, ej på enskilda hållplatser. När resan innefattar bussbyte eller det inte finns utrymme kan cykeln skickas mot avgift som Bussgods i det fall Bussgods erbjuds. Cykel som tas med i godsrum ska vara väl emballerad för att undvika att skadas eller skada annat gods.

Cyklar kan inte tas med på linje 23, 28, 29, 30, Norrlandskusten 100 samt bussar i stadstrafik.

Hur uppmärksammar jag föraren på att jag vill åka med?

När du är vid busshållplatsen är det viktigt att du visar föraren tydligt att du vill åka med bussen.
Var aktiv, ställ dig upp och gå ut från busskuren. Våra förare vill inte lämna dig på busshållplatsen.
På många våra hållplatser är det fler än en linje som passerar. Om du inte visar att du vill åka med tror föraren att du väntar på en annan linje, eller kanske bara vill vila benen en stund på bänken.
Om det är mörkt ute snurra på reflexsnurran eller lys med mobilen så att busschauffören blir uppmärksam på att du vill åka med.

Är rökning tillåten på bussen och hållplatsen?

Rökning är förbjuden ombord på Länstrafikens bussar.

Rökning är även förbjuden i områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. busshållplatser, perronger och taxizoner.
Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden omfattas av förbudet.
Övriga rökfria miljöer som omfattas är uteserveringar, idrottsanläggningar, lekplatser, entréer till busstationer, järnvägsstationer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård.

Rökförbudet gäller cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och alla andra produkter som motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak.

Den nya lagen är skapad för att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Allergiker ska kunna ta sig ut och in ur lokaler och utrymmen där det råder rökförbud utan att komma i kontakt med rök.

Tack för att du hjälper oss att hålla närmiljön rökfri för alla som reser och jobbar inom kollektivtrafiken.

Vilka busstider gäller under storhelger?

Midsommarafton trafikeras som en lördag, midsommardagen trafikeras som en söndag.

Även julafton och nyårsafton trafikeras som en lördag. Juldagen är all trafik inställd, förutom linje 20, 23, 45 och 100 som trafikeras som en söndag. Nyårsdagen trafikeras som en söndag. Trettondagsafton trafikeras som en vanlig dag, medan trettondagen trafikeras som en söndag.

Se respektive tidtabell för ev. ytterligare avvikelser eller ring 0771-100 110.

Information om helgtrafik

Vad betyder alla förkortningarna?

I tidtabellerna förekommer en del förkortningar. Här nedan ser du vad de betyder.
M - Måndag
Ti - Tisdag
O - Onsdag
To - Torsdag
F - Fredag
L - Lördag
Sön - Söndag
Hfr - Helgfri dag
Soh - Söndag och helgdag
Dagl - Dagligen
Skold - Skoldagar
Tid a) Angör och stannar endast för avstigande, säg till föraren om du vill kliva av
I - Bussen stannar ej eller kör annan väg
X - Bussen stannar för av-påstigning
p - Angör och stannar endast för påstigande.
Låggolvbuss - Handikappanpassad buss utan trappsteg. Plats för rullstol.

Kan jag ta bussen till flyget?

Luleå Airport

Flygbilen kör dig till Luleå Airport. Du behöver boka din resa en arbetsdag i förväg. Mer information om flygbilen

Luleå Lokaltrafik (LLT) kör buss mellan Luleå centrum och Luleå Airport. Llinje 4 startar från Shopping och linje 104 startar från Järnvägsstationen via Skeppsbrogatan (vid Busstationen). Dessa bussar stannar vid ett flertal hållplatser i centrala Luleå.

Läs mer om tider och priser på llt.lulea.se (extern länk)

Arvidsjaurs flygplats

Flygbilen linje 910 kör dig till Arvidsjaurs flygplats. Du behöver boka din resa en arbetsdag i förväg. Mer information om flygbilen

Kiruna flygplats

Hörvalls buss kör Flygbussen varje dag mellan Busstationen och Kiruna Airport, i anslutning till varje reguljärt flyg till/från Stockholm-Arlanda Airport.
Ingen förbokning krävs på bussen, kliv bara på den avgång som passar er. 

Läs mer om tider och priser på horvalls.se/flygbuss (extern länk)

Pajala flygplats

Ingen flygbuss. Från busstationen till flygplatsen är det ca 15 km och man rekommenderas att förboka en taxi eller boka en hyrbil.

Gällivare flygplats

Ingen flygbuss. Från busstationen till flygplatsen är det ca 10 km och man rekommenderas att förboka en taxi eller boka en hyrbil.

 

Vad är Resplus?

Vi har samverkan med kollektivtrafikbranschen inom en rad områden som syftar till att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär. 

Branschen har kommit överens om resevillkor som gäller för kombinerade Resplus-resor. I villkoren är Kom-fram-garantin central och den innebär att trafikoperatörer och kollektivtrafikmyndigheter vid trafikstörningar gemensamt tar ansvar för att hjälpa resenären till slutdestinationen. Syftet är att göra det enklare och tryggare för resenären att resa med olika operatörer och färdmedel.

Mer information om Resplus

Planering

De olika företagens trafik samplaneras för att du som resenär ska få korta gångavstånd och lagom långa bytestider vid byten mellan tåg, buss och båt. Samtliga företag byter tidtabell vid samma datum. Detta är grundförutsättningarna för att Resplus ska fungera.

Information

Samverkan om information innebär att du som resenär genom ett samtal, en tidtabell eller en internetsökning får allsidig, objektiv och korrekt information om hela resan, inklusive byten.

Samtrafiken äger och förvaltar Riksdatabasen där Resplusresor med tåg, buss och båt för drygt 3 000 orter i hela landet ingår. Denna information används i tågoperatörernas informations- och bokningssystem samt i ett antal tryckta tidtabeller.

Biljett- och distributionssamverkan

Här samverkar trafikföretagen så att du i en beställning ska kunna köpa en genomgående biljett för hela resan, oavsett antal delsträckor. För att din resa ska vara enkel och smidig gäller samma regler om exempelvis familjeerbjudande, medföljande sällskapsdjur och åldersgränser för ungdomsrabatter oavsett vilka olika delsträckor och trafikföretag som kombineras ihop till en Resplusbiljett.

Kundservice vid bruten förbindelse

För att du ska få en trygg resa hela vägen fram till Resplusresans slutmål samverkar företagen även om förseningar uppstår eller trafik måste ställas in (så kallad bruten förbindelse). Med en Resplusbiljett i handen gäller samma regler för kundservice och ansvarsfördelning vid brutna förbindelser oavsett sträcka och trafikföretag.

Förseningsersättning Du kan också kontakta din tågoperatör eller resebyrå samt besöka www.resplus.se.

Kom-fram-garanti

Med en Resplusbiljett kan du alltid vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. Företagen inom Resplus tar gemensamt ansvar för att lösa eventuella problem som uppstår på grund av trafikstörningar och garanterar att du kommer fram till resans slutmål.
Vid en försening vänligen kontakta busschauffören (eller ombordpersonalen på tåget) som då hjälper till på bästa möjliga sätt, t.ex. genom att rekommendera en senare förbindelse eller en alternativ resväg.

Ansök om förseningsersättning när du rest med en Resplusbiljett:
Extern länk till Resplus hemsida, öppnas i nytt fönster: https://restidsgaranti.resplus.se/?id=273

Har ni bussar till Stockholm?

Nej, Länstrafiken har inga bussar som går till Stockholm.

Bussignaler på hållplatsen

För att undvika onödiga hållplatsstopp har Trafikverket tillsammans med Länstrafiken låtit uppföra ett bussignalsystem på cirka 15 hållplatser i länet. Det innebär att på dessa hållplatser stannar endast bussen om det finns resenärer som ska stiga på eller av.

Bussignalsystemet fungerar genom att det på busshållplatsen finns en låda med knapp på som resenären tycker in om man vill åka med bussen. När knappen tryckts in släcks lampan på bussignalstolpen som är placerad efter vägen en bit innan hållplatsen. När lampan släcks vet föraren att det finns resenärer som vill åka med och kör då in till hållplatsen. Om bussginalen skulle vara ur funktion kommer lampan vara släckt och föraren kör in till hållplatsen.

Så här gör du för att kalla in bussen till hållplatsen: 

 • När 5 minuter återstår tills bussen kommer, tryck in knappen på den grå lådan, finns det två knappar väljer du i den riktning som du vill resa.
 • En ton hörs från lådan när signalen är aktiverad. Bussignalen är aktiv i 15 minuter.
 • Är bussen försenad behöver du trycka in knappen igen.  

Kommersiella fjällinjer

Vissa sträckor/fjällinjer i Norrbotten är kommersiell busstrafik, dvs körs av andra aktörer än Länstrafiken.

För mer info om tidtabeller och priser vänligen kontakta företagen via länkar nedanför:

Gällivare–Kebnats–Stora Sjöfallet–Ritsem
Road to Ritsem >>

Kiruna–Nikkaluokta
Nikkaluoktaexpressen  >>

Fr o m maj 2022 trafikerar inte längre Länstrafiken sträckan Gällivare–Kebnats–Stora Sjöfallet–Ritsem (fd linje 93)För mer info >>

Kan jag ta bussen till läkarbesöket?

Du kan ta bussen till sjukhuset eller hälsocentralen. Väljer du Länstrafikens ordinarie bussar köper du biljetten ombord på bussen. Om resekostnaden (enkel resa) överstiger 80 kr får du tillbaka hela beloppet av Region Norrbotten i samband med ditt sjukbesök. Har du långt till hållplatsen får du dessutom ersättning för anslutningsresan.

Linje 17 (Arjeplog–Arvidsjaur–Piteå) och linje (18 Piteå–Sunderbyn) är bussar som är anpassade för patienter som ska på vårdbesök. Resan är kostnadsfri för sjukresenärer och förbokas på telefonnummer 020-96 00 96. Vid behov av anslutningstaxi beställer du den samtidigt, även den är kostnadsfri.

Mer information om sjukresor 

 

Vad betyder alla förkortningarna?

I tidtabellerna förekommer en del förkortningar. Här nedan ser du vad de betyder.
M - Måndag
Ti - Tisdag
O - Onsdag
To - Torsdag
F - Fredag
L - Lördag
Sön - Söndag
Hfr - Helgfri dag
Soh - Söndag och helgdag
Dagl - Dagligen
Skold - Skoldagar
Tid a) Angör och stannar endast för avstigande, säg till föraren om du vill kliva av
I - Bussen stannar ej eller kör annan väg
X - Bussen stannar för av-påstigning
p - Angör och stannar endast för påstigande.
Låggolvbuss - Handikappanpassad buss utan trappsteg. Plats för rullstol.

Öppettider Beställningscentralen

Våra öppettider

Måndag - Fredag 06.00-19.00
Lördag 08.00-17.00 
Söndag 08.00-19.00 

Efter våra öppettider kopplas ditt samtal till samverkande beställningscentral.

Avvikande öppettider under storhelger

Har du fortfarande frågor?

Har du fortfarande frågor?