Resevillkor

Samtliga resor oavsett försäljningskanal omfattas av våra resevillkor.

Hund och katt får åka gratis

 • Pälsdjur som hund och katt reser gratis med oss.
 • Alla djur ska hållas kopplade eller förvaras i avsedd väska eller bur och färdas på golvet. Mindre djur kan hållas i knä men får inte placeras på sittplats.
 • Resenär med pälsdjur ska gå ombord genom mittdörren, där sådan finns. Undantag för ledarhundar som oftast är tränade att gå in genom främre dörr.
 • Pälsdjuret får endast vistas i den bakre eller övre delen av fordonet för att underlätta för personer som är allergiska. Alla får resa med kollektivtrafiken, därför kan den aldrig bli helt allergisäker.
 • Ledarhundar och signalhundar färdas med resenär på valfri plats i fordonet.
 • Det är tillåtet att ta med max 2 pälsdjur/resenär.
 • Den som reser med djur ansvarar för dess säkerhet, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning om pälsdjuret bedöms vara störande för annan resenär eller personal.
 • Riktlinjerna för djur på bussen är detsamma i våra grannlän Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, men det kan förekomma regionala avvikelser på vissa linjer.
  I Norrbotten är det inte tillåtet att ta med djur ombord på linje 17 och 18 samt på de efterfrågestyrda turerna.

Bagage 

Ett handbagage (40x30x30 cm) eller en resväska, ett par skidor, snowboard i fodral, en barnvagn eller rullstol/rullator får tas med utan avgift av en resenär.

Bagaget får tas med i bussens passagerarutrymme endast till den storlek, vikt och omfång som bussens bagagehyllor medger. I övrigt skall bagage/resgods förvaras i bussens bagageutrymme. Bussens mittgång ska av säkerhetsskäl hållas fri från bagage och annat gods.

Om gods skadas i bagageutrymmet eller om det blir stulet ska ärendet anmälas till det egna försäkringsbolaget.

Bagage med brandfarligt eller explosivt innehåll får inte tas med ombord.

Övrigt resgods

Övrigt normalt resgods får tas med i mån av plats och mot ordinarie godstaxa.

Bussgods

För Bussgodstransporter tillämpas taxa och befordringsbestämmelser utfärdade av Länstrafiken. Inom Norrbotten och Västerbottens län finns dessutom Sverigefrakt Box – där du enkelt köper box och frakt i samma pris.

Barnvagn tas med i mån av plats

En barnvagn får medföras kostnadsfritt av resenär och den vuxna passageraren löser biljett.
När du reser med Länstrafiken finns det två olika typer av busssar, och detta skiljer sig åt mellan olika linjer och turer.

När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning (normalgolvsbuss) samt dubbeldäckare i regiontrafik måste barnvagnen vikas ihop och placeras i bagageutrymmet. Barnvagnen får av säkerhetsskäl inte förvaras i bussens passagerarutrymme.
Reser du med liten bebis bör du ta med dig eget babyskydd för att kunna spänna fast på bussätet.

När du reser med bussar utan nivåskillnad vid påstigning (lågentrébuss) får barnvagnen förvaras i bussens passagerarutrymme i mån av plats. Det beror på att lågentrébussar används i kollektivtrafik som avser korta och snabba pendlingsresor där resandet behöver ske på ett effektivt och enkelt sätt. Barnvagnen ska placeras på anvisad plats. Detta är samma plats där rullstolar ska vara placerade. Rullstolar har alltid företräde.

Barnbältesplats på bussen

Det finns två stycken integrerade bältesbarnstolar per buss på linje 14, 17, 18, 26, 31, 32, 45, 46, 52, 61, 63 och 91.

Genom att fälla bussätet framåt vecklas en bältesstol ut där barnet sitter tryggt och säkert bakåtvänt i färdriktning med stöd för nacken och ordentligt fastspänd. Den integrerade barnstolen är lämplig för barn 1-4 år, max 18 kg.

Se till att stolsryggen är fällt framåt och i låst läge innan barnet placeras i stolen.

Bilbarnstol eller bälteskudde kan inte utlovas

Bilbarnstol eller bälteskudde finns inte tillgänglig på buss i linjetrafik eller i de taxibilar som kör anropsstyrd- och närtrafik, sjukresor eller färdtjänstresor i Länstrafikens regi.

Vid taxibilsresor med barn som behöver bilbarnstol eller bälteskudde är det resenärens skyldighet att efterfråga och tillkännage detta vid bokning av resan.

Det finns ingen lag som säger att barnbilstol eller bälteskudde måste finnas i fordonen, vi kan därför inte garantera att detta kan tillhandahållas.

Cykel tas med i mån av plats och busstyp

Cykel får tas med utan avgift i mån av plats i godsutrymme. Av- och pålastning av cykel sker endast på busstation, ej på enskilda hållplatser.

Om resan innefattar bussbyte eller det inte finns utrymme kan cykeln skickas mot avgift som Bussgods på de linjer där det erbjuds. Cykel som tas med i godsrum ska vara väl emballerad för att undvika att skadas eller skada annat gods.

Cyklar kan inte tas med på linje 23, 28, 29, 30, Norrlandskusten linje 100, Y-buss linje 100 samt bussar i stadstrafik.

Kick-bike, elsparkcykel eller vikbar cykel

Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats.

När du reser med bussar utan nivåskillnad vid påstigning (lågentrébuss) i regiontrafiken och lokaltrafiken får du förvara ditt vikbara färdmedel på golvet i passagerarutrymmet. Tänk på att den inte får ta upp ett säte eller placeras så den blockerar mittgångar eller utgångar eftersom det kan förhindra en snabb utrymning av bussen.

När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning (normalgolvsbuss) måste du av säkerhetsskäl fälla ihop ditt färdmedel och förvara den i bagageutrymmet under bussen.

På små bussar får vikbara färdmedel tas med i mån av plats.

Rullator och rullstol kan tas med

Rullstolen får ha följande maxmått: 1 200 mm x 700 mm. Vikt: 300 kg (stol inklusive resenär). Rullstolen ska ha markerade fästpunkter.

Större och tyngre elrullstolar av typen permobil kan inte tas med på bussarna.

Rullstol tas med avgiftsfritt på följande linjer:

 • Alla stomlinjer (linjer med trafik över en eller flera kommungränser)
 • Linje 12: Umeå – Skellefteå
 • Linje 20: Umeå – Luleå – Haparanda
 • Linje 45: Östersund – Gällivare
 • Linje 63: Östersund – Umeå
 • Linje 100: Luleå – Piteå – Umeå

Eldriven rullstol och elscootrar

Om du har en eldriven rullstol/permobil och den klarar av kraven på längd/bredd/vikt så är du välkommen ombord på bussen. Om din rullstol inte uppfyller kraven så hänvisas du till att resa med färdtjänst) eller att ta taxi på egen bekostnad.

3- eller 4-hjuliga elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt. Om du använder ett sådant fordon hänvisas du till att resa med den särskilda kollektivtrafiken eller att ta taxi på egen bekostnad.

Rökning är inte tillåtet i eller utanför bussen

Förbudet innefattar även e-cigaretter. E-cigaretterna ger ifrån sig en doft som kan vara besvärande för känsliga personer och kan lätt förväxlas med en vanlig cigarett.

Det är även förbjudet att röka i anslutning till bussen, på busshållplatsen samt vid entréer till busstationer och väntsalar.

Förtäring ombord 

Det är tillåtet att medföra fika, godis, dryck inklusive kaffe/te om det medförs i en termos, förpackning eller mugg som kan förslutas med lock.

Alkoholhaltiga drycker är inte tillåtet att dricka ombord.

Det är inte tillåtet att medföra mat som kan droppa på säten eller annan inredning. Ta hänsyn till dina medresenärer och undvik starkt luktande livsmedel i bussen.

Vapen får tas med i enlighet med vapenlagen

Vapen såsom exempelvis jaktvapen eller andra föremål som kan uppfattas som vapen ska vara emballerat och, när så erfordras i enlighet med vapenlagens bestämmelser, vara delat.

Vanliga frågor