Tillgänglighet

Länstrafikens tillgänglighet

Länstrafikens vill att alla människor ska känna att det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla och förbättra vår trafik och våra fordon.

Några hållplatser runt om i länet har byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Dessa anpassningar gynnar även övriga resenärer. Vi arbetar också tillsammans med kommunerna och Trafikverket med att öka tillgängligheten till och från hållplatser.

På- och avstigning

Busschauffören har ansvar för att se till att resenärer med funktionsvariation kommer på och av bussen. Föraren ska även hjälpa till med biljetthanteringen om resenären har svårt att klara det på egen hand.

För att underlätta på- och avstigning finns så kallade låggolvsbuss med plant lågt golv utan trappsteg. Några av våra fordon har även rullstolsramp eller lift som gör det möjligt för resenärer med rullstol att komma ombord. De turer som körs med låggolvsbuss eller fordon med hiss markeras med symbol på bussens front.

Tydligare trafikinformation

Flertalet av våra bussar har informationsskyltar som visar vilken som är nästa hållplats. Föraren har också möjlighet att ropa ut särskilda utrop i högtalarsystemet.

Rullator och rullstol

Rullatorer och rullstolar kan tas med på bussen om de uppfyller våra krav på storlek och vikt. Vid resa med en låggolvbuss, eller en buss utrustad med rullstolsramp/lift ska föraren vid behov hjälpa resenären.

Eldriven rullstol/permobil kan tas med på bussen om den klarar av kraven på storlek och vikt.

Läs mer på sidan Resevillkor.

Ledsagare på buss

Du som är färdtjänstberättigad har möjlighet att ansöka om färdtjänstkort för buss för att ta med en ledsagare/medresenär som reser kostnadsfritt på Länstrafikens bussar och på Norrlandskustens bussar (till Umeå). Mer information om villkor och hur du beställer färdtjänstkort finns här >>

Digital tillgänglighet