Turer mellan Luleå-Boden

Publicerad 1 jan 2024

FAQ linje 23, 28, 29 och 30 Luleå–Boden

Under det senaste året har det varit problem med inställda och försenade turer mellan Boden och Luleå. Vad beror det på?

Problemen har varit av olika karaktär, där både fordon och personalresurser lett till störningar i trafiken. Fordonen är äldre vilket har inneburit att de fått vara in på rep/service oftare, där de fått åtgärda olika fel löpande. Det har gjort att reservfordon använts för att bättre kunna upprätthålla trafiken.

Vi har löpande möten med entreprenören för att diskutera hur och vad som kan göras för att förbättra situationen och hur vi gemenast kan säkerställa att trafiken utförs med minsta möjliga störningar.

Jag har alltid kunnat lita på att bussen kommer men nu upplever jag att busschaufförer inte hittar eller kör fel, varför är det så?

Det är brist på förare i hela landet och även här uppe i Norrbotten. Det gör att förare lånas mellan trafikområden, ibland med kort varsel, för att täcka upp där behov finns. Förarna introduceras med handledare men bristen på lokal kännedom kan medföra att det ibland blir fel.

Vem sköter städningen ombord på bussen? Jag upplever att det har försämrats.

Vi genomför så kallade fordonskontroller löpande, vilket innebär att vi kontrollerar de fordon som kör, både utsidan och insidan, där har det konstaterats att städningen invändigt behövts förbättras vilket har tagits upp med entreprenören i möten. Entreprenören har tillsatt extra resurser och stärkt sina städrutiner vilket vi på Länstrafiken kommer att följa upp.

Flera av de gula bussarna är slitna och turer verkar ställas in för att de har gått sönder. Varför sätts det inte in nya bussar på sträckan så att det blir mer stabilt?

Vi har upphandlat ett avtal med kort avtalstid på två år, därav begagnade bussar. Det är ett politiskt beslut som grundades i att det pågick en utredning om trafikupplägg för framtiden.

I upphandlingen ställdes fordonskrav som medgav en ålder om 15 år på fordonen, vilket är högre än vad vi vanligtvis har på våra stomlinjer. Reservfordon används för att upprätthålla trafiken och minska störningarna. Vi har löpande avstämningar med entreprenören för att tillsammans jobba för att trafiken och fordonen framledes ska fungera bättre.

Hur gör jag för att få ersättning för turer som har ställts in eller blivit försenade?

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ansöka om förseningsersättning.

Information om förseningsersättning