Realtid

Vad är ett realtidssystem?

Inom kollektivtrafiken används realtidssystem för att ge resenärer uppdaterad information om busstider. Systemet är utformat för att ge resenärer information om när bussen kommer att anlända till en viss hållplats eller station. 

Realtidssystemet använder GPS-teknik för att spåra fordonens position och beräkna ankomsttider. Länstrafiken utreder möjliga lösningar som kan passa i Norrbotten.

Trafikinformation i appen

Tills dess att vi har ett realtidssystem på plats ses endast viss trafikinformation i appen. På webbplatsen ses all trafikinformation högst upp på startsidan. 

Trafikinformation på webbplatsen