Rörliga landsbygder - RörLa

Projektet har som mål att anropsstyrd kollektivtrafik i pilotkommunerna Arjeplog, Jokkmokk och Haparanda inkluderar alla tillgängliga trafikslag för bästa service till boende på landsbygder.

Målet ska uppnås genom arbete med bland annat affärsmodellsutveckling, policy och regulatoriska förändringar, piloter och anpassning av system.

Finansiärer

Vinnova med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), Region Norrbotten

Projektledare

Luleå tekniska universitet

Parter

Länstrafiken Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Projekttid

November 2021 – oktober 2025

Mer information