Ny grafisk profil

Publicerad 16 jan 2024

I samband med att Länstrafiken ser över sina digitala kanaler har en ny grafisk profil med ny logotyp tagits fram.

– Den nya grafiska profilen är bättre anpassad till digitala kanaler men ger också en signal om att Länstrafiken förändras, säger Ingela Karlsson, tf VD.

Den nya profilen har anpassats till gällande riktlinjer om tillgänglighet, vad gäller färgkontraster och läsbarhet. Själva Länstrafikens logotyp, som många känner igen, behåller ett släktskap med den gamla genom färgkombinationen blått och rött. Kvar blir även lutningen som symboliserar att Länstrafiken är i rörelse framåt.

– Vi är inne i en förändringsresa där mycket sker på insidan, och kanske inte alltid märks på utsidan. Men något som kommer att märkas är förändringen av vår grafiska profil, säger Ingela Karlsson.

Den nya logotypen har inte längre förkortningen LTN som symbol. I stället framhävs symboler för fjäll, kust och midnattsolen.

– Trenden går mot förenklade logotyper och våra branschkollegor har gjort liknande resor. Ur tillgänglighetssynpunkt är det viktigt med bra färgkontraster och läsbarhet. Vår kommunikation med resenärerna är idag också mer digital, och den uppgraderade grafiska profilen har därför anpassats för bra synlighet på olika typer av skärmar, säger Annika Glim, marknadsansvarig på Länstrafiken Norrbotten, och fortsätter:

– Visst kan det känns vemodigt att lämna något som varit men vi känner oss nöjda med att vi hittat en ny grafisk profil där vi bevarar vår historia samtidigt som vi tar ett kliv in i framtiden.

Bytet till det nya sker stegvis där digitala ytor prioriteras. Därefter byts skyltar och bussdesign vid avtalsbyten. Hållplatser byts ut i samband med underhållsarbete. Detta kan ta flera år.

– Under en tid kommer ni att kunna se både den nya och den gamla profilen men eftersom bussarna fortsättningsvis kommer att vara vita i grunden så kommer det ändå att synas vilka bussar som kör för Länstrafiken, säger Ingela Karlsson.

 

Andra pågående förändringar:

  • Ny reseapp tas fram tillsammans med de fyra nordligaste länen.
  • Nuvarande webbshop kommer att bytas ut till Mina sidor.
  • Skyltar vid busstationer kommer att bytas ut.
  • Bussar folieras om i samband med nya trafikavtal, vilket sker i början av 2024.
  • Ny design på busskort tas fram.
  • Hållplatser byts ut vid underhållsarbete.

Mer information

Här kan du läsa mer om vår grafiska profil: Grafisk profil

Här hittar du mer information om vad som är på gång för att göra resor i kollektivtrafiken ännu enklare: Ny app och utökat biljettsamarbete