Utökad busstrafik till Sörbyarna och Hällbacken

Publicerad 30 maj 2024

Luleå kommun i samverkan med Länstrafiken utökar busstrafiken på delar av landsbygden under sommaren och hösten. Flera orter kring Sörbyarna och Hällbacken berörs av utökningen av busstrafiken, bland annat Måttsund, Kallax, Antnäs, Alvik, Långnäs, Ale, Klöverträsk, Ersnäs, Brändön och Bensbyn. 

Utökningen av avgångstider sker i etapper för linje 220, 221, 222, 223 och 229. Vissa tidtabeller utökas redan nu medan andra ändras lite längre fram under hösten. Håll koll på din linje och aktuella avgångstider i appens reseplanerare eller här på hemsidan.

Läs hela artikeln om dialogen och processen kring förbättrade tidtabeller i Vårt Luleå (extern länk).

På galej i Kallax? Ta kvällsbussen hem!
Illustration: Malin Svedjeholm, Luleå kommun

Förbättringarna i korthet för linje 220, 221, 222, 223 och 229

  • Mer helgtrafik kommer att införas för byarna Kallax, Måttsund, Antnäs, Alvik, Långnäs, Ale och Klöverträsk.
  • Kvällsbussar kommer införas för Kallax, Måttsund, Antnäs, Alvik, Långnäs, Ale och Klöverträsk.
  • Utökad dagstrafik till och från Ale, Alvik, Antnäs, Måttsund, Kallax, Ersnäs och Mörön.
  • Brändön, Örarna, Bensbyn, Hällbacken/Dalbo kommer att få fler turer under vardagar samt mer lördags- och nu även söndagstrafik. Fler turer kommer också gå via Björkskatan.

Se din tidtabell för uppdateringar